Kitap İncelemesi

“Eğitim Gençlik Üniversite” Kitap İncelemesi

Eğitim Gençlik ve Üniversite
Bu makaleyi 5 dakikada okuyabilirsiniz

Hazırlayan: Fatmanur Şahin

Peyami SAFA’nın Eğitim-Gençlik-Üniversite’si…
Safa’ya ait bu eser, okurunun eğitim konusundaki ufkunu açmaya muktedirdir. Eser Peyami Safa’nın gazetelerde yayımlanan yazılarının derlenmesi ile oluşmuştur.

Peyami Safa bu kitabında gençlerin geleceğimiz üzerindeki etkisine değinmiş; onların kıymetini hem kendilerine, hem ailelerine, hem de gençleri eğitmekle mükellef eğitimcilere anlatmaya çalışmaktadır. Bu sebeple eserin hitap ettiği kesim çok geniştir. Eserde konu alanı da çok geniş tutulmuş, gençlerin tek bir yönüyle değil bir bütün olarak eğitilmesi hedef alınmıştır.
Safa’ya göre iyi eğitilmiş bir gençlik memleketin selameti ve istikbalinin teminatıdır. Yazar kendi deyimi ile gençlerden beklenenleri ve gençlere bu beklentileri karşılamaları için verilmesi gerekenleri kaleme almıştır. Yazıldığı vakit göz önüne alındığında bazı yazılar güncelliğini kaybetmiş olsa dahi kitabı okuyan bir gencin kapağını bilinçlenerek kapatacağını söyleyebiliriz.

Bu incelemede Eğitim-Gençlik-Üniversite  eserinde yer alan “Okumanın Onbeş Kaidesi” ni ele alacağız. Safa bu bölümde Andre Maurois’in beş okuma kaidesine yer vermiş ve kendisi de bunlara eklemeler yapmıştır. Bu kaideler gençlerin okuduğunu anlayabilmesi ve daha nitelikli okumalar yapabilmesi adına onlara bir ışık tutmaktadır. Kitapta geçen bu kaidelerin birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum:

*Birçok yazarın eserlerini rastgele ve üstünkörü okumaktansa içlerinden birkaçının kitabını iyi anlamaya çalışmak.
*Yalnız yeni eserleri değil, eski eserleri de okumak. Bu eserlere gereken ehemmiyeti vermek.
*Bir kitap okurken etrafımızda sessizlik ve sükun temin etmek. Zira bir sayfaya göz gezdirmek, arada bir yerinden kalkıp başka bir işle meşgul olduktan sonra kitaba dönmek okumak değildir. Zihnimizin başka taraflara sapmasına imkan vermeyecek tarzda bütün dikkati mevzu üzerinde yoğunlaştırmak.
*İlgilendiğimiz alanlarla alakalı eserler seçmek. Okumaktan zevk almayanlar, çok defa kendilerine yakın eserler bulamamış olanlardır.
*Öğüterek okumak. Bunun için sükun ve dikkat kafi değildir. Yemeği hazmetmek için iyi çiğnemek şart fakat kafi olmadığı gibi. Kitabın ana fikirlerini taşıyan cümleleri ağır ağır hatta birkaç defa okuduktan sonra onu kendi kendimizle münakaşa etmeliyiz. Bu kaide muharrirlerin fikirlerine esir olmaktan kurtarır, kendi fikirlerimizin doğmasını kolaylaştırır.
*Hoşlandığımız eseri mutlaka tekrar okumak. İkinci hatta üçüncü okuyuşumuzda evvelce bulamadığımız güzellikler bulacağız.
*Okumamızı bitirdikten sonra hemen bir işe başlamamak. Bir müddet düşünerek okuduğumuzu hatırlamaya çalışmalıyız. Böylece kitaptan aldığımız fikirleri hafızamızda nizama koymuş, zihin bulandırıcı karışıklıktan kurtarmış oluruz.
*Kitapta hoşlandığımız, kabul veya reddettiğimiz parçaların kenarını çizmek. Böylece ileride kendi fikirlerimizi kontrol etmenin vesikalarını hazırlamış oluruz.
*Yemekten biraz evvel ve biraz sonra okumamak. Midenin pek fazla boş olması uzvi takatimizle beraber zihni kuvvetimizi de azaltır. Midenin pek fazla dolu olması da beynimize kafi derecede kan gitmesine manidir. Hem mide hem de zeka hazmı bir arada olamaz.
*Okumaya başlamak için okuma arzusunun gelmesini beklememek. “Yemek yerken iştah gelir.” dedikleri gibi, okuma arzusu da çok defa birkaç satır veya birkaç sayfa okuduktan sonra başlar. Birçok insan kendilerinde bu arzuyu duymadıkları için okumaktan zevk almazlar, fakat bu isteksizliği yenerek birkaç sayfa okurlarsa ummadıkları anda bu arzunun doğduğunu göreceklerdir.

Evet.. Yalnızca bir kısmını aktarabildiğim bu okuma kaidelerini geleceğin teminatı olan gençliğe sunan Safa; onları okumanın hazzına ulaştırabilmeyi ve yine onlarda gördüğü okuma eksikliklerini telafi edip, nitelikli okumalar yapabilmelerini sağlamayı hedeflemiştir.

Nitekim âtinin yapı taşı olan gençler,mâzinin bu gür seslerine kulak vermelidir. İyi okumalar dilerim.

Comment here