Destanlar

“Açık Kitap: Dede Korkut” Tanıtımı

Bu makaleyi 4 dakikada okuyabilirsiniz

Hazırlayan: Hatice Ersoy

Kamran Aliyev, Açık Kitap: Dede Korkut, Çev. Rabia Işık, Ötüken, İstanbul, s.152

1953 doğumlu olan yazar Kamran Aliyev, Bakü Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü’nde doktora yapmış, 1990 yılında Profesörlük tezini savunmuştur. Şimdi doktora yaptığı üniversitede bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Yazarın edebiyatın farklı sorunları ve alanlarına yönelik çok sayıda yazı ve kitapları bulunmaktadır.

Dede Korkut kitabını yalnızca edebi bir bakış ile incelemek doğru değildir. Fuat Köprülü’den bugüne kadar birçok araştırmanın ana teması olma özelliğini taşıyan ve tarih, edebiyat ve dil gibi farklı dallarda araştırılan bu kitapta hâlâ dil ( okunması ve anlaşılması ) sorunları devam etmektedir. Bu dil yanlışları kitabın farklı alanlarda rahat incelenmesini engellemektedir.

Bu sorunların çözümünü basit bir dil ile bu kitapta açıklamıştır. Kimi yerde akademik bir üslup da kullanan yazar, kullandığı dipnotlar ile her kesimden okuyucuya hitap etmeyi başarmıştır. Kitap yazımında Rusça, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’nden eserler kullanmış bu eserleri kitabın sonunda bulunan kaynakça bölümüne eklemiştir.

Kamran Aliyev birçok kişinin aksine Dede Korkut kitabının gizli bir tarafının olmadığını, her şeyin açık bir şekilde belirtildiğini söylemektedir. Bu tezini olaylar, kişiler ve söylemler arasındaki detayları cımbızla çeker gibi incelemiş ve bunları da Dede Korkut kitabından verdiği örnekler ile desteklemiştir.

Kimi yerlere kişileri fiziksel özelliklerine kadar incelemiş, bu kişiler hakkında muamma olan konuları kitaptan kesitler vererek yazmıştır. Burla Hatun, Banu Çiçek, Selcan Hatun, Dirse Han, Segrek, Uruz, Beyrek, Deli Dumrul ve Bayındır Han gibi birçok kişi hakkındaki sorunların cevabını vermiştir. Sayfa sayısının az olmasına karşılık hecelerin içine dahi girerek az yazı ile çok bilgi verilebileceğini Açık Kitap: Dede Korkut kitabı ile okuyucularına göstermiştir.

Kişi ve olay sorunlarının aksine en dikkat çekici kısmı atlar ile ilgili kısımlar oluşturması olmuştur. Konunun dışında gibi gözükmesine rağmen Kamran Aliyev ustaca işlemesi ile okuyucuya bunu hiç belli etmemiştir.

Bu kitap ile Kamran Aliyev ‘’bir kitap nasıl incelenmeli?’’ sorusuna da kendi işleyiş biçimi ile örnek bir eser olarak ortaya sunmuş bulunmaktadır. Niyetimiz bu yöndedir ki Dede Korkut gibi tarih, edebiyat ve dil gibi birçok alana etki eden önemli ancak gereğinden az ve eksik incelenmiş kitapların Kamran Aliyev gibi inceleyebilme sayısının artmasıdır.

 

Comment here