İmtiyaz Sahibi
  Yasin Usta

  Yayın Yönetmeni
  Ahmet Dağdeviren

  Yazı Sorumlusu
  Mustafa Tiryaki
  mustafa.tiryaki@tarihicevir.com

  info@tarihicevir.com