Genel Türk TarihiListe

Asya Hunları Hakkındaki Kitaplar Listesi

Bu makaleyi 7 dakikada okuyabilirsiniz

 

Hazırlayan: Mustafa Can Tiryaki

Bozkırda devlet gelince akla gelen ilk devlet olan Hunlar, Moğol, Türk ve Hint-Avrupalıların sürekli olarak bir tarafa çekiştirdiği ve kendilerinden saydığı bir “model devlet” olma yapısını korumuştur. Yazımızın amacı, bu tartışma bir kenara, Türkçe yazılmış “Asya Hun” eserlerini sıralamaktır. Listemizde, akademinin sürekli kullandığı “Genel Türk Tarihi” eserleri kullanılmadı çünkü aşağıda göreceğiniz gibi bu eserler “Asya Hun” adı üzerine yoğunlaşan ve bu konuyu açıklığa kavuşturmak için yazılan bibliyografyalardır

1-Gumilev, Hunlar; çev. Ahsen Batur Selenge, İstanbul

Gumilev’in “etnogenez” kuramı ile Hunları incelediği bu eser Ahsen Batur tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Selenge Yayınları tarafından bastırılmıştır.

2-Tilla Deniz Baykuzu, Asya Hun İmparatorluğu; Kömen, Konya

Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu tarafından Çin kaynaklarının taranmasıyla ortaya çıkan bu eser, ayrıca farklı araştırmacıların fikirlerini karşılaştırdığından önemlidir. Kömen Yayınlarından çıkan eser günümüzde Bilge Kültür Sanat’tan yeni bir baskı yapmıştır.

3- Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi  Cilt 1-2; TTK, Ankara

Bahaeddin Ögel’in bu muhteşem eseri, yakın zamanlarda Türk Tarih Kurumu tarafından iki cilt halinde basılmıştır. Eser, Hunlar konusunda yazılmış en kapsamlı araştırmaların başında gelir.

4- Konuralp Ercilasun, Türk Tarihinde Asya Hunları; Dergah, İstanbul

Yakın dönemde Dergah Yayınlarından çıkan eser, Asya Hunları’nın kuruluşundan MS 11 tarihine kadar olaylarını ve Türk kavramının kökenlerini araştırıyor.

5-Han Hanedanı Tarihi “Batı Bölgeleri”, Haz. Ayşe Onat; TTK, Ankara

Ayşe Onat editörlüğünde çıkan eser, Han Hanedanı tarihi oaln Han-Shu’nun Türklerle ilgili kısımlarının “Batı Bölgeleri” -günümüzde Doğu Türkistan olarak adlandırdığımız yer- kısımlarının Türkçe tercüme ve notlandırılması ile oluşturulmuştur. Ana kaynağa inmek isteyenler için en önemli eserlerden biri kabul edilir. Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır.

6-Han Hanedanı Tarihi “Hun Monografisi”, Haz. Ayşe Onat; TTK, Ankara

Han Hanedanı tarihindeki Hunlarla alakalı bütün bilgilerin toplanmış halidir. Kitap Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır. Batı Bölgeleri tarihinde olduğu gibi bu eser de Ayşe Onat tarafından hazırlanmıştır. Eser, aynı şekilde ana kaynakları incelemek isteyenler için önem arz etmektedir.

7- Saadettin Gömeç, Türk-Hun Tarihi, Berikan, Ankara

Saadettin Gömeç’in Hunlarla alakalı tezlerini sunduğu kapsamlı eser, Berikan Yayınevi tarafından basılmıştır. Saadettin Gömeç, Hunların da “Türk” adlı aile tarafından yönetildiğini araştırma ve buglularla eserinde sunmuştur.

8- De Groot, 2500 Yıllık Çin İmparatorluğu Belgelerinde Hunlar ve Türkistan, çev. Ahmetcan Asena, Pan, İstanbul

Ünlü Sinolog De Groot’un eserinin tercümesi Ahmetcan Asena tarafından yapılmış ve Pan Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap listedeki diğer tüm eserlerden daha eski olduğundan daha eski tezleri içinde barındırır. Hunlar hakkında yapılan ilk araştırmaları ve bunların tezahürünü merak edenler için önemli bir eserdir.

9- Pulat Okan, Tarihçinin Kayıtları’na (Shi Ji) göre Hunlar, Türk-İş Bankası Yay., İstanbul

Pulat Okan tarafından yayınlanan ve Türk-İş Bankası Yayınlarından çıkan bu eserde bir Çin Kaynağı olan Shi-Ji (Tarihçinin Kayıtları) ye göre Hunlar anlatılmaktadır. Eser, bu kayıtların tercümesini ve notlandırması içermektedir.

10- Ahmet Taşağıl, Bozkırın İlk İmparatorluğu- Hunlar, Yeditepe, İstanbul

Ahmet Taşağıl’ın son çalışması olan Hunlar, Çin kaynakları ve araştırma eserlerin varlığında Ahmet Taşağıl’ın Hunlar konusundaki görüş ve fikirlerini ihtiva eder. Hunların devletleşmesini ve bozkırdaki model devletlerden biri oluşu fikri, kitabın temel yapısı hasıl eder. Kitap Yeditepe Yayınevinden çıkmıştır.

Comment here