ÇeviriDosya KonusuRamazan

Türk Ocağı’nın Ramazan Programı(1914) – II

Bu makaleyi 3 dakikada okuyabilirsiniz

1914 tarihli Türk Ocağı Ramazan Programı’nın ramazanın 6. gününden 16. gününe kadar olan kısmının takdimidir.

Çeviren: Levent Gündüz

Ramazan 6
16 Temmuz çarşamba

Ahmet Ağayef Bey tarafından: Türk Tarihine Bir Nazar.
Doktor Rıza Tevfik Bey tarafından: Türklerin Kendilerine Nazarı.
Millî Şairimiz Mehmet Emin Bey tarafından yeni şiirleri inşad edilecek.

Ramazan 7
Temmuz 17 perşembe

Türk Tarihi: Necip Asım Bey tarafından. Türklerde Sanata Muhabbbet: Hamdullah Subhi Bey tarafından: Millî Şairlerimiz.

Ramazan 8
Temmuz 18 cuma

Terbiye-i Millîye Nasıl Verilir: Darülfünun ve Darülmuallim’in müderrislerinden İsmail Hakkı Bey.
Selim Sırrı Bey: Belçika’da Vücud Nasıl Terbiye Edilir (Lazım gelen bütün hareketleri bizzat gösterecekler ve ışıklı resimlerle bu idmanlar izah edilecektir)

Ramazan 9
Temmuz 18 [*19] cumartesi

Gök Alp Ziya Bey tarafından: Türk Milliyetperverliği Nasıl Doğdu? Darülmuallim Müdür Muavini Feridun Bey tarafından: Hicaz, Yemen ve Hac Hayatı. Bu musahabede hac hayatının bütün safhaları ışıklı resimlerin [*resimlerle] gösterilecektir.

Ramazan 10
Temmuz 20 pazar

Sanayi-i Nefise Mektebi Müdür Muavini Sarim tarafından Türk çaycılığı hakkında.
Darülmuallim Müderrislerinden Cevdet Bey tarafından: Eski Türklerde Okçuluk.

Ramazan 11
Temmuz 21 pazartesi

Kütahya Mebus-ı Muhteremi İbrahim Efendi tarafından: Halkı Uyandırmak İçin Cami ve Medesenin Vazifesi.
Darülmuallim muallimlerinden İhsan Bey tarafından: Eski Saray Hayatı.

Ramazan 12
Temmuz 22 salı

Celal Esat Bey tarafından: Eski İstanbul.
Köprülüzade Fuat Bey tarafından: Türk Edebiyatında Birlik.

Ramazan 13
Temmuz 23 çarşamba

İlm-i Asar mütehassısı Tahir Bey tarafından: Türklerin Ulum ve Fünuna Hizmetleri.
Hamdullah Subhi Bey tarafından: Selçuk Türklerinin Medeniyyeti.

Ramazan 14
Temmuz 24 perşembe

Millî Şairimiz Mehmet Emin Bey tarafından: Yeni şiirler.
Millî Hatibimiz Ömer Naci Bey tarafından: Acemistan Hatıraları.
Gök Alp Ziya Bey tarafından: İslam’da İntibah.

Ramazan 15
Temmuz 25 cuma

Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından: Arap ve Acem ve Türk Yazıları. (Işıklı resimlerle bu yazılara dair nümuneler gösterilecek)
Ruşeni Bey tarafından: Kafkasya ve Acemistan Hatıraları.

 

Comment here