ÇeviriDosya KonusuRamazan

Türk Ocağı’nın Ramazan Programı (1914)- III

Bu makaleyi 4 dakikada okuyabilirsiniz

Çeviren: Levent Gündüz

Ramazan 16
26 Temmuz cumartesi

Ahmet Hikmet Bey tarafından: Millî Terbiyennin Lüzumu ve Türk Mefahiri.
Tarih muallimi İhsan Bey tarafından: Selim-i Salis

Ramazan 17
Temmuz 27 pazar

Selim Sırrı Bey tarafından: İsveç’te Vücud Nasıl Terbiye Edilir. (Bütün hareketler idman elbisesiyle gösterilecek ve ışıklı resimlerin [*resimlerle] İsveç hayatı hakkında lazım gelen fikirler verilecektir.)
Celal Sahir Bey tarafından: Hece Vezni ve Arap Vezni.

Ramazan 18
28 Temmuz pazartesi

Ahmet Ağayef Bey tarafından: Türk Tarihine İkinci Bir Nazar.
Hamdullah Subhi Bey tarafından: Hindistan’da Türk Asarı.

19 Ramazan
Temmuz 29 salı

Sanayi-i Nefise Mektebi müdür muavini Sarim Bey tarafından: Osmanlı Mimarisi.

Ramazan 20
Temmuz 30 çarşamba

Köprülüzade Fuat Bey: Edebiyatta Türklük.
Sıhhiye müfettiş-i umumisi Tevfik Rüştü Bey tarafından: Anadolu’da Köylünün Sıhhati ve Gençlerin Bu Yolda Vazifesi.

Ramazan 21
Temmuz 31 perşembe

Mehmet Emin Bey tarafından yeni şiirler.
Müderris İsmail Hakkı Bey tarafından: İradenin Terbiyesi, Ehemmiyeti ve Amilleri. İktisadın Anadolu’nun Uyanmasında ve Kurtulmasında Hasıl Edeceği Tesirler.

Ramazan 22
Ağustos 1 cuma

Ahmet Ağayef Bey tarafından: Millî Cereyanlar Nasıl Doğar?
Hamdullah Subhi Bey tarafından: Bursa ve Edirne’de Ceddlerin Asarı (İki yüz parça ışıklı resim gösterilecektir).

Ramazan 23
Ağustos 2 cumartesi

Doktor Rıza Tevfik Bey tarafından: Türk Edebiyatına Bir Nazar.
Işıldama tarafından Son Balkan Muharebesi: Bu muharebeye dair ışıklı resimlerle yetmiş beş levha gösterilecektir.

Ramazan 24
Ağustos 3 pazar

Muallim İhsan Bey tarafından: Osmanlı Tarihinde Umran ve اخلاحه.
Hamdullah Subhi Bey tarafından: Araplarda ve Acemlerde ve Türklerde Ciltçilik, Resim ve Tezhib.

Ramazan 25
Ağustos 4 pazartesi

Doktor Esat Paşa tarafından: Anadolu’da Hastalıklar.
Darulmuallimin müderrislerinden Kemal Bey: İslam Nazarında Kadın.

Ramazan 26
5 Ağustos salı

Ahmet Ağayef Bey tarafından: Türklük Nazarında Kadın.
Midhat Ömer Bey tarafından: Irak Hatıraları.

Ramazan 28 [*27]
6 Ağustos çarşamba

Müverrih Ahmet Refik Bey tarafından: Devletimizin Eski İdare Teşkilatı.
Aydın mebus-ı muhteremi Veli Bey tarafından: İktisadî Teşkilat Nasıl Yapılmalı.

Ramazan 29 [*28]
7 Ağustos perşembe

Mehmet Emin Bey tarafından yeni şiirleri.
Hamdullah Subhi Bey tarafından: Türk Binalarında Tezyinat (Tahta ve mermer oymacılığı, duvar ve tavan tezyinatı) bunlara dair iki yüz came gösterilecektir.

 

Comment here