Dosya: Başkanlık Sistemi Nedir? Beraberinde Neler Getirecek?

Şu anda içinde bulunduğumuz parlamenter sistemde en tepede iki baş bulunmaktadır. Siyasal işleri yürütmekle sorumlu başbakan ve denetleyici konumdaki cumhurbaşkanı.

Şu anda içinde bulunduğumuz parlamenter sistemde en tepede iki baş bulunmaktadır. Siyasal işleri yürütmekle sorumlu başbakan ve denetleyici konumdaki cumhurbaşkanı.
Parlamenter sistemin farklı özelliği, seçimle gelen ve temsil niteliği olan parlamentoya karşı sorumlu bir hükumetin var olduğu, yürütme yasama ilişkisinin esnek erkler ayrımına dayandığı bir siyasal sistem olmasıdır. Sadece parlamentosu olan rejim parlamenter sistem olmaz. Bir ülkede meclis olsa bile, her zaman parlamenter sistem olmaz. Örnek ABD’de parlamento vardır; fakat parlamenter sistem değildir.

Türkiye’de devletin en üst kademesinde cumhurbaşkanı bulunmaktadır.

Türkiye'de devletin en üst kademesinde cumhurbaşkanı bulunmaktadır.
Devlet işlerini başbakan ve yürütme kurulu olan Bakanlar Kurulu yönetir. Devletin en üst kademesi cumhurbaşkanı ise yürütmeyi kontrol etmekle yükümlüdür. Aksaklık gördüğü noktalarda uyarılarını yapabilir ve fikirlerini belirtebilir. Yasa tasarılarında gerekli görülen noktalarda son imza cumhurbaşkanından geçer. Ancak cumhurbaşkanı hükümeti yönetemez.

Mevcut anayasamıza göre kuvvetler ayrılığı ilkesi esastır. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama yürütmeyi feshedebilir.

Mevcut anayasamıza göre kuvvetler ayrılığı ilkesi esastır. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama yürütmeyi feshedebilir.
Yukarıdaki tabloda mevcut anayasal düzeni görebilirsiniz. Başkanlık sistemine göre de kuvvetler ayrılığı geçerlidir ancak devlet başkanının yetkileri oldukça fazladır.

Gelelim başkanlık sistemine. İsim olarak batı patentli bir deyiştir.

Gelelim başkanlık sistemine. İsim olarak batı patentli bir deyiştir.
İngiltere‘de ortaya çıkmıştır. Bu sistemde yasama yürütmeyi feshedemez. İktidar açısından imkanları genişleten bir hükümet sistemi olarak tanımlanır. Kısaca aktarmak gerekirse başkanlık sistemi, devlet başkanı olan kişinin yürütme yetkilerini üstlendiği bir yönetim biçimidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir