Tarih

Türklerin İslam’ı Kabul Meselesini Bir Zemine Oturtmak

Hazırlayan: Furkan Uzel Türklerin İslâmiyet’i kabulü, Türk tarihi için dönüm noktalarından biridir. Bu vetire oldubitti şeklinde meydana gelmemiştir.  Bu konuda genel geçer bir neden koyma arzusunun doğurduğu etraflıca bakamama sıkıntısı, bu geniş yelpazeli konuyu bir-iki sebeple kısıtlamaya yol açmaktadır. Din değiştirmeyi etkileyen faktörlerin sayısının fazlalığı ve birçok alandaki tesirleri ciddî mânâda geri plana atılmaktadır. Konunun merceğini darlaştırmak yerine mevzunun genişliğini hesaba katıp birçok sahadaki sebeplerini göz önünde b

Diğer Yazıları Oku