Tarih

“Etnik Yapı ve Kimiği Tanımlamak- Kuzeyli Göçebelerin Kuzey ve Güney Hanedanları Dönemindeki Budizm Himayeciliği” Makalesinden Seçme İfadeler

Çeviren: Umut Köse Giriş: Türk tarihinin çok geniş olması sürekli vurgulanır. Doğrudur, Türk tarihi çok geniştir ancak Türk Tarihinde bir yığılma söz konusudur. Örneğin Hun tarihi çalışırken, Mete ve Çi-Çi dönemleri esas mesele olarak düşünülür. Ancak Hun Tarihi Mete ve Çiçi’den ibaret olmamakla beraber de oldukça geniş bir zaman dilimini ve coğrafyaları kapsamaktadır.  Bir diğer mesele ise Güney Hunlarının ve Moğol kökenli toplulukların Çin’e göçü ve Çin tarihinde getirmiş oldukları Budizm’dir. Bu meseleye daha önce Türkiye’de İslamiyet

Diğer Yazıları Oku