Tarih

İstihbarat Politikanın Neresinde?

Hazırlayan: Kürşat Mücahit Topcugil İstihbarat, tahayyül âlemimizde vücut bulduğu gibi sadece “örtülü operasyonlardan” ibaret değildir. Suikastler, entrikalar istihbaratın yalnızca ufak bir parçasıdır. İstihbarat, malumatın toplanması, karşılaştırılması, değerlendirilmesi, analizi, birleştirilmesi ve yorumlanması sürecinin sonunda çıkan bir üründür.[1] Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi istihbarat sadece örtülü operasyonları içermez. İstihbaratın temel amacı rakip devletin/kuruluşun/birliğin; kısa ve uzun vadedeki niyetlerinin, bu niyetlerini

Diğer Yazıları Oku