Tarih

Osman Gazi’nin Vasiyeti

Hazırlayan: Tarihi Çevir Nikris hastalığından muzdarip olan Osman Gazi 1305’ten itibaren beylik işlerini oğlu Orhan’a devretmiş, 27 yıllık bir hükümdarlığın ardından Bursa Kuşatması devam ederken 1324 yılında, 67 yaşındayken vefat etmiştir. Nakledeceğimiz vasiyet Aşık Paşazade’de geçmektedir. Evvel didi kim: “Ogul Orhan! Ben öldügüm vaktın beni Bursa’da şol Gümişlü Kubbe altında koyasın.” didi. Ve dahı didi kim: “Saña bir kimesne Tañrı ta’âlâ buyurmadugı sözler söylese sen ol sözi kim Tañrı buyurmamışdur anı kabûl itmeyesin.” didi. “Veger

Diğer Yazıları Oku